Organization


description text

24 marca 2020  r.

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na przygotowanie przygotowanie analizy potencjału rynkowego kolejowego transportu towarowego w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym.

Oferty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 1 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

Załączniki dostępne są również w zakładce do pobrania.

REIF---analizy-potencjału-rynkowego-kolejowego-transportu-towarowego---zapytanie-converted.pdf

Formularz-ofertowy---Zacznik-nr-1-converted.pdf

Metodologia-analizy-potencjau-rynkowego-kolejowego-transportu-towarowego---Zacznik-nr-2.pdf

 

24 marca 2020  r.

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na przygotowanie przygotowanie analizy wąskich gardeł kolejowych przewozów towarowych w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym.

Oferty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 1 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

Załączniki dostępne są również w zakładce do pobrania.

REIF-analizy-wąskich-gardeł-kolejowych-przewozw-towarowych---zapytanie-converted.pdf

Formularz-ofertowy---Załącznik-nr-1-converted.pdf

Szczegółowa-analiza-wąskich-gardeł---Załącznik-nr-3-converted.pdf

Metodologia-analizy-wąkich-gardeł-Załącznik-nr-4-converted.pdf

 

ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE

5 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na przygotowanie analizy stanu istniejącego kolejowych przewozów towarowych w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym. 

Oferty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

REIF - zapytanie - analiza stanu istniejącego kolejowych przewozów towarowych w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym.

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załączniki dostępne są również w zakładce do pobrania.

 

Szczecin 3 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) ponownie zaprasza do składania ofert na obsługę finansową projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised" (zwanego dalej REIF), realizowanego w ramach Programu Intrreg Europa Środkowa  2014-2020 na stanowisku menagera  finansowego projektu.

Oferty na zapytanie ofertowe prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w tytule: „REIF obsługa finansowa – oferta”  na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 10 pażdziernika  2019 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

REIF - obsługa finansowa projektu - zapytanie

REIF - obsługa finansowa projektu - załączniki dostępne w zakładce do pobrania

 

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) ponownie zaprasza do składania ofert na obsługę merytoryczną projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised" (zwanego dalej REIF), realizowanego w ramach Programu Intrreg Europa Środkowa  2014-2020 na stanowisku menagera  projektu.

Oferty na zapytanie ofertowe prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w tytule: „REIF obsługa merytoryczna – oferta”  na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 10 pażdziernika   2019 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

REIF - obsługa merytoryczna projektu - zapytanie

REIF - obsługa merytoryczna projektu - załączniki dostępne w zakładce do pobrania

 

Szczecin 3 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

w ramach zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 24 września 2019 r. nie wyłoniono wykonawcy.

 

Szczecin 24 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) ponownie zaprasza do składania ofert na obsługę finansową projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised" (zwanego dalej REIF), realizowanego w ramach Programu Intrreg Europa Środkowa  2014-2020 na stanowisku menagera  finansowego projektu.

Oferty na zapytanie ofertowe prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w tytule: „REIF obsługa finansowa – oferta”  na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 30 września  2019 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

REIF - obsługa finansowa projektu - zapytanie

REIF - obsługa finansowa projektu - załączniki dostępne w zakładce do pobrania

 

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) ponownie zaprasza do składania ofert na obsługę merytoryczną projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised" (zwanego dalej REIF), realizowanego w ramach Programu Intrreg Europa Środkowa  2014-2020 na stanowisku menagera  projektu.

Oferty na zapytanie ofertowe prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w tytule: „REIF obsługa merytoryczna – oferta”  na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 30 września  2019 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

REIF - obsługa merytoryczna projektu - zapytanie

REIF - obsługa merytoryczna projektu - załączniki dostępne w zakładce do pobrania

 

ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) zaprasza do składania ofert na obsługę finansową projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised" (zwanego dalej REIF), realizowanego w ramach Programu Intrreg Europa Środkowa  2014-2020 na stanowisku menagera  finansowego projektu.

Oferty na zapytanie ofertowe prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w tytule: „REIF obsługa finansowa – oferta”  na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

REIF - obsługa finansowa projektu - zapytanie

REIF - obsługa finansowa projektu - załączniki dostępne w zakładce do pobrania

 

 

Szanowni Państwo,

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) zaprasza do składania ofert na obsługę merytoryczną projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised" (zwanego dalej REIF), realizowanego w ramach Programu Intrreg Europa Środkowa  2014-2020 na stanowisku menagera  projektu.

Oferty na zapytanie ofertowe prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w tytule: „REIF obsługa merytoryczna – oferta”  na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w 85 %.

REIF - obsługa merytoryczna projektu - zapytanie

REIF - obsługa finansowa projektu - załączniki dostępne w zakładce do pobrania

 

 

Our partnersget to know them

Associate members with observer status: Opole Voivodeship
To Top