Kontakt


tekst opisowy

Kontakt


ŚRODKOWOEUROPEJSKI KORYTARZ TRANSPORTOWY
EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Krzysztof Żarna

Dyrektor

ul. Piłsudskiego 40-42

70-570 Szczecin

(+48) 91 44 67 138

(+48) 91 512 279 737

(+48) 91 44 67 171

kzarna@cetc-egtc.eu

office@cetc-egtc.eu

office@cetc.pl

To Top