Informacje


tekst opisowy


ITS w centrum uwagi

Bieżąca digitalizacja infrastruktury logistycznej i transportowej nadal stymuluje rozwój inteligentnych systemów transportu (IST). Glob

alni pomysłodawcy ITS być może spotkają się w 2021 r. w Hamburgu.

Koncepcja IST może na razie wydawać się abstrakcyjna, ale obecnie jest ona niezwykle ważna dla rozwoju branży transportowo-logistycznej. Oznacza ona koncepcje mobilności cyfrowej, które dotyczą towarów i ludzi i obejmują wszystkie aspekty systemów zarządzania infrastrukturą transportową, informacjami i pojazdami.

Działania w tym zakresie realizowane są w regionie Azji i Pacyfiku już od lat 90. Obecnie, w ramach Ertico-ITS Europe z siedzibą w Brukseli, współpracuje ze sobą ponad 100 partnerów z sektora publicznego, przedsiębiorstw prywatnych oraz podmiotów zajmujących się różnymi dziedzinami nauki. Przedsiębiorstwa, które zainicjowały działania w tym zakresie, pochodzą z ośmiu różnych sektorów (głównie telekomunikacja i motoryzacja) i dążą do opracowania efektywniejszych rozwiązań na rzecz mobilności.

Północnoniemieckie miasto Hamburg ubiega się o organizację w 2021 r. dorocznego światowego kongresu ITS, podczas którego prezentowane i omawiane są nowe rozwiązania dla systemów transportowych. Lista miast, które były dotychczas gospodarzami tego wydarzenia – Montreal w 2017 r., Kopenhaga w 2018 r. i Singapur w 2019 r. – wskazuje, że jego organizacją zainteresowane są przede wszystkim metropolie ważne z punktu widzenia logistyki.

Jak wyjaśnił Frank Horch, senator odpowiedzialny w Hamburgu za gospodarkę, transport i innowacje, zharmonizowane podejście do ITS stwarza nowe możliwości, jako że zainteresowane strony mogą otrzymać wsparcie w działaniach, które zazwyczaj są objęte tylko częściowym wsparciem publicznym lub prywatnym. W tym przypadku jednak zasadniczy element znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że podejście to łączy w sobie wszystkie aspekty mobilności – ruch transportowy i logistykę – i generuje efektywne, inteligentne i zrównoważone rozwiązania. Jest to coś więcej niż strategia – to zupełnie nowa filozofia. Senator oświadczył, że inteligentne systemy transportowe pozwalają tworzyć intermodalne rozwiązania, których rezultatem jest możliwość dostawy towarów prosto do magazynu, co oznacza, że istnieje niewykorzystany potencjał w tym zakresie.

Dodał też, że ITS nie konkurują z działaniami realizowanymi obecnie, a wpisują się w nie. Pozostają na przykład w ścisłym dialogu z inicjatywą logistyczną w Hamburgu, która również wspiera ich działania związane z ITS i wnosi do koncepcji ITS wkład w postaci istotnych podstawowych elementów, m.in. w segmencie edukacji i szkoleń.

Gospodarka portowa Hamburga poczyniła już znaczne postępy, jeśli chodzi o swoją politykę cyfrową: inicjatywę władz lokalnego portu w zakresie inteligentnej logistyki portowej uznaje się za pionierską. To z kolei zaowocowało inteligentnym rozwiązaniem na potrzeby przepływu towarów i pojazdów, czyli programem o nazwie „drogi” (pełna nazwa: „System administracyjno-decyzyjny robót drogowych”). Na elektronicznej mapie przedstawiono rozmieszczenie inwestycji budowlanych planowanych w sektorze transportu na najbliższe kilka lat. Informacje te zaprezentowane są w formie, która jasno wskazuje wpływ inwestycji na ruch drogowy, a także pozwala określić sposoby jego zminimalizowania. To ogromne ułatwienie dla procesu planowania i koordynacji działań między partnerami, które nie jest tylko doraźnym rozwiązaniem. Centrum Koordynacji Jednostek Pływających w Hamburgu (HVCC) oferuje portowi tę samą usługę zarówno w odniesieniu do statków dostawczych (feeder), jak i śródlądowych barek. Na powyższych przykładach widać, jak wiele możliwości kryje się jeszcze w logistyce.

Hamburg oczekuje, że w przypadku przyznania miastu prawa do organizacji światowego kongresu ITS w 2021 r. w mieście i aglomeracji nastąpi silny „efekt przyciągania”. Władze miasta pragną zintensyfikować usługi w dziedzinie śródlądowych dróg wodnych; zawarły także porozumienie w sprawie wzajemnego wsparcia z ITS Francja i portem śródlądowym w Strasburgu. Jednym z celów miasta jest utworzenie sieci europejskich centrów jako platformy do obsługi kontynentalnego ruchu logistycznego.

Dzięki strukturze ITS Hamburg może w pełni korzystać z atutów wynikających z położenia niedaleko połączeń do lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej za pośrednictwem korytarzy biegnących aż do Rosji. Szanghaj, najważniejsza chińska brama do Europy, to jedno z miast partnerskich Hamburga, zatem przekaz kongresu ITS w Hamburgu w 2021 r. ma szansę odbić się bardzo szerokim echem na całym świecie. Decyzja w sprawie organizacji kongresu zostanie podjęta w Montrealu pod koniec października.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.transportjournal.com/en/home/news/artikeldetail/a-clever-concept-for-all-modes.html

To Top