Informacje


tekst opisowy


Konferencja „Łącząc Europę” już wkrótce

W drugim półroczu rozpoczyna się prezydencja Estonii w Radzie UE. Kraj ten będzie odpowiedzialny za organizację wielu ważnych wydarzeń. Między innymi w Tallinie w dniach 21-22 września 2017 r. odbędzie się Konferencja „Łącząc Europę” (CEF).

„Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) to kluczowy unijny instrument finansowania, wspierający wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na szczeblu europejskim. Instrument ten wspiera także rozwój wysoko wydajnych, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju i skutecznie połączonych sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych. Dzięki inwestycjom w ramach CEF uzupełnione zostaną brakujące połączenia w europejskiej strukturze energetycznej, transportowej i cyfrowej. Instrument CEF podzielono na trzy sektory: CEF Energia, CEF Telekomunikacja i CEF Transport

W organizację konferencji CEF zaangażowana również będzie Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), we współpracy z Estońską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej i Ministerstwem Gospodarki i Infrastruktury Republiki Estonii.

Głównym tematem konferencji będzie zdefiniowanie działań w zakresie polityki i rozwiązań w zakresie finansowania, których celem są inwestycje w branżę transportową w perspektywie ram finansowych UE po roku 2020, ze względu na fakt, że prace nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021-2027 już trwają.

Bloki tematyczne konferencji dotyczą różnych aspektów przyszłych programów obejmujących transport, takich jak wpływ instrumentu CEF, sposoby finansowania projektów transgranicznych, wyeliminowanie luk i wąskich gardeł programu TEN-T, zapewnienie inteligentnej i niskoemisyjnej mobilności. Planowany program konferencji znajduje się na stronie: http://www.connectingeu.eu/events.html

Na wystawie zorganizowanej w ramach Konferencji „Łącząc Europę” przedstawione zostaną pomyślne wyniki działań w ramach instrumentu CEF, programu TEN-T i powiązanych z nimi unijnych programów finansowania, które przyczyniają się do rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej. Prawo do nieodpłatnego udziału w wystawie uzyskają beneficjenci projektów i organy finansujące, z uwzględnieniem ograniczeń powierzchni centrum konferencyjnego.

Rejestracja jest dostępna na stronie: http://www.connectingeu.eu/register.asp. Rejestracja jest otwarta do 15 września 2017 r.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie http://www.connectingeu.eu

To Top