Informacje


tekst opisowy


Poznaj Centrum Strategiczne

 

Centrum Strategiczne wewnętrzną jednostką organizacyjną Ugrupowania o charakterze strategiczno – planistycznym, która rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2015 roku. Zespół z 3 specjalistów z dużym doświadczeniem stara się obrócić marzenia i pomysły 10 regionów tworzących Ugrupowanie w rzeczywistość.

 

 

Celem Centrum jest przeprowadzanie i wdrażanie działań Ugrupowania, w tym w szczególności:

 1. Koordynowanie zadań z zakresu strategicznego planowania i analiz dotyczących Ugrupowania, a w szczególności opracowywania analiz i badań strategicznych;
 2. Współpraca z państwami członkowskimi, ich organami i organizacjami zajmującymi się koordynacją strategii transportowych i strategii innych specjalistycznych sektorów oraz, w razie potrzeby, opracowywanie specjalistycznych materiałów dla decydentów;
 3. Uczestnictwo w tworzeniu środowiska prawnego sprzyjającego ustanawianiu i rozwijaniu krajowych i międzynarodowych korytarzy transportowych i systemów związanych z celami Ugrupowania, a tym samym dostarczanie członkom Ugrupowania argumentów dotyczących opracowywania stosownych przepisów prawa;
 4. Koordynowanie prac związanych z oceną zakończonych zadań strategicznych i sporządzanie odpowiednich sprawozdań (jeśli takowe są potrzebne);
 5. Analizowanie źródeł budżetowania państw członkowskich i Unii Europejskiej, mogących przyczynić się do realizacji celów Ugrupowania i służących ustanowieniu i rozwojowi poszczególnych sieci transportowych, a także rozpoczęcie, w oparciu o członków wspierających projekt, prac nad tymi sieciami, które koordynować będą państwa członkowskie lub Ugrupowanie, jak również codzienne aktualizowanie i utrzymywanie źródłowych baz map na potrzeby projektu;
 6. Uczestnictwo w strategicznym opracowywaniu programów transportowych i organizowanie przetargów na roboty budowlane służące realizacji celów Ugrupowania, jak również uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez komitety w związku z projektem;
 7. Nawiązywanie relacji z konkurencyjnymi, międzynarodowymi centrami wiedzy w obszarze transportu na szczeblu regionalnym, krajowym (państwa członkowskie) i unijnym;
 8. Śledzenie innowacyjnych trendów w transporcie i sporządzanie prognoz strategicznych;
 9. Wspieranie popularyzacji rezultatów związanych z realizacją celów rozwoju transportu, przy wsparciu ze strony Ugrupowania, oraz poszerzanie świadomości społecznej w tym zakresie;
 10. Organizowanie wydarzeń branżowych, wydawanie publikacji, koordynowanie sieci zawodowych;
 11. Sporządzanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków UE (w tym zwłaszcza w ramach ECT).
 12. Współpraca z Sekretariatem Ugrupowania w sprawie projektów nieinwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE”.

 

Centrum Strategiczne wykonuje swoje zadania zgodnie z planem pracy, który można znaleźć na zakładce „Do pobrania”.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły jak możemy współpracować prosimy o kontakt:

Sandor CSENGÖDI

Kierownik Centrum Strateegicznego ŚKT-EUWT z o.o.

telefon: +36 20 328 6270

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skype: csndgsndr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Top