news


description text


Karlovac encourages cooperation in the Central European Transport Corridor

On 11.07.2016 in Karlovac, headquarters of the Karlovac County, was held the meeting with Sándor Csengödi – Head of Strategic Centre of the CETC-EGTC Ltd. After the welcome word of all the guests by Ivan Vucić – Prefect of the Karlovac County, started the main part of the meeting. The most important topics discuss during the meeting have been the progress on the preparation of projects financed from EU funds. The meeting was attended not only by representatives of the Karlovac County: Eva Sobotik-Pavan - Head of the Department for European Affairs, International and Regional Co-operation, Branka Šeketa form the Department for Economy and Infrastructure and Kruno Kralj Head of Strategy and Project Development Office, but also Primorje and Gorski Kotar County: Nada Milošević - Head of the Department of Maritime Domain, Transport and Communications and Tomislav Kanžija - Project Consultant.

http://www.kazup.hr/upravni-odjeli-i-sluzbe/zdravstvo-i-socijalna-skrb/52-clanci/3051-karlovacka-zupanija-potice-suradnju-na-centralnom-europskom-transportnom-koridoru.html

 

REIF - obsługa merytoryczna projektu - zapytanie ofertowe

02 August 2019

Szanowni Państwo, Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) zaprasza do składania ofert na obsługę merytoryczną projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional...

REIF - obsługa finansowa projektu - zapytanie ofertowe

02 August 2019

Szanowni Państwo, Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) zaprasza do składania ofert na obsługę finansową projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional...

REIF zapytanie ofertowe

02 August 2019

Szanowni Państwo, Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiającym lub ŚKT-EUWT) zaprasza do składania ofert na obsługę finansową projektu międzynarodowego pn. „REIF – Regional...

Cleaner and better transport in cities – about the CIVITAS Initiative

31 October 2017

Through its various policies and funding of projects, the European Commission is committed to deliver cleaner and better urban transport in Europe and beyond. With over 60% of EU citizens...

Intermodal Logistics Centres and Freight Corridors - Concepts and Trends

09 October 2017

International freight corridors have numerous benefits. Primarily, they considerably decrease transit times and costs thus extend markets and open new opportunities for regional industries. Moreover, they remove infrastructure bottlenecks and...

Intermodalne centra logistyczne i korytarze towarowe – koncepcje i trendy

09 October 2017

Międzynarodowe korytarze transportowe wiążą się z wieloma korzyściami. Po pierwsze w znaczącym stopniu skracają czas tranzytu i obniżają koszty, poszerzając tym samym dostęp do rynków i otwierając nowe możliwości dla regionalnych branż przemysłu. Likwidują...

Our partnersget to know them

Associate members with observer status: Opole Voivodeship
To Top